skip to Main Content
Necat & Zorlu LTD. |

ISO 14001:2009 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Doğal Yapı ve Çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

Günümüzde; birçok ürün ve hizmet kuruluşu, doğal çevreye uygun şartlarda çalışmak zorundadır.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001, İş sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri için bir değerlendirme şartnamesidir. Şirketlerin sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkin bir şeklide yerine getirme ihtiyaçlarına cevap verecek şeklide geliştirilmiştir.

Bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem, OHSAS sorumluluklarının yönetimi için bir iskelet yapısı sağlamaktadır.

OHSAS  Yönetim Sistemi, devamlı surette geliştirilen İşçi Sağlığı ve Güvenliği performansının ve kanunlara/tüzüklere uygunluğun sağlanması oluşumunu tanımlayan standartlara dayanmaktadır.

Back To Top